Korpiklaani - Noita
Korpiklaani - Noita

Anathema - A Natural
Anathema - A Natural

Dying Fetus - Destro
Dying Fetus - Destro

Songe D'enfer - My V
Songe D'enfer - My V

Centinex - World Dec
Centinex - World Dec

Devilish - Through t
Devilish - Through t

Darkthrone - F.O.A.D
Darkthrone - F.O.A.D

Slaughter - Strappad
Slaughter - Strappad

Sarcófago - Rotting
Sarcófago - Rotting

Anvil – Strength of
Anvil – Strength of